PROJEKT / BOSTÄDER / KV. BORGEN, HALMSTAD

STATUS

ORT

UPPDRAGSGIVARE

TOTALENTREPRENÖR

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

(TÄVLINGSVINST)

 

HALMSTAD

HFAB

SERNEKE

2012–2016

 

 

CA 14 500 M2

PER-HENRIK JOHANSSON

Uppdragsansvarig arkitekt

HILDA ESPING NORDBLOM

Uppdragsansvarig arkitekt

FREDRIK BRORSON

Handläggande arkitekt

MIKAEL SJÖBLOM

Handläggande ingenjör

JEFF ROBLES

Medverkande arkitekt

NILS EKSTRÖM

Landskapsarkitekt

CHRISTOFFER THULIN

Visualisering

liljewall_bostäder

KV. BORGEN, HALMSTAD

Modern arkitektur i historisk hamnmiljö

Med gångavstånd till centrum och vattennära läge vid kajpromenaden längs Nissan ligger det nya kvarteret Borgen. Området, som stod inflyttningsklart tidigare i år och rymmer totalt 179 hyreslägenheter, har tilldelats Halmstads Arkitekturpris 2018. 

 

Uppdraget startade som en tävlingsvinst i parallella uppdrag 2012, som Liljewall utförde ihop med Vilhelm Lauritzen arkitekter. 

I kvarteret finns blandade lägenhetsstorlekar för olika familjekonstellationer. Både husens placering och planlösningarna har studerats noga för maximalt dagsljus i bostad och på gård samt utblickar mot vattnet. Alla lägenheter har generösa balkonger. 

Hållbara material som åldras vackert över tid

Husen är utformade för att passa in i den marina miljön med en stark samhörighet med stadsdelens karaktär. Kvarteret gränsar i norr mot historiska byggnader och stor omsorg har gjorts för att anpassa det nya till det gamla och samtidigt ge kvarteret ett modernt uttryck. Fasadmaterialen utgörs av hållbara material som åldras vackert; de flesta med tegel för att knyta an till befintlig byggnadsstil, men de två husen närmast kajen är klädda i rheinzinkplåt för att fånga upp hamnkaraktären längs vattnet.

 

Byggnaderna är energieffektiva och sunda materialval genomsyrar projektet. Det finns garage under jord med 110 fordonsplatser, inklusive, handikapp-, elbils- och motorcykelplatser. 

Utöver trapphusentréer har lägenheterna i bottenvåningarna privat entré från gatan, vilket skapar liv och rörelse längs stråket. Mot kajen har kvarteret en mer upplöst form med punkthus i fyra till sex våningar grupperade kring olika gårdsrum. 

Mot Nissan ligger ett fint litet torg där möten kan uppstå mellan boende och besökare. 
 

HILDA ESPING NORDBLOM
Vice VD, Arkitekt
Show More

UTVALDA PROJEKT