PROJEKT / SPORT & FRITID / BORÅS ZOO

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSBIDRAG

 

VEIDEKKE

BORÅS ZOO

2014

CA 500 M2

KARL PALMBERG

Uppdragsansvarig arkitekt

AUGUST ORRLING

Arkitekt

MARKUS BERGERHEIM

Arkitekt

DANIEL EKELUND

Ingenjör

liljewall_sport & fritid text

BORÅS ZOO

Tävlingsförslag

Entreprenörstävling för Borås Djurpark 2014.

Förslag på ny entrébyggnad kopplad till en gångbro över parkens attraktioner. Entrébyggnaden utformades i förslaget som en länk mellan djurparksentré, ett nytt hotell, Parkhallen, minigolfanläggning och badanläggning. Fasaderna föreslogs träklädda med stora glaspartier där friser med djurmotiv skulle utgöra solavskärmningen. Den nya bron föreslogs utförd i limträ med träplank som gångbana och belyst med färgsatt LED-belysning. Längs bron placerades plattformar för vila eller utställningar, ”fågelholkar”.

KARL PALMBERG
Arkitekt
Show More

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR