top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / BORÅS ZOO

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

VEIDEKKE

BORÅS ZOO

BORÅS

2014

CA 500 M2

KARL PALMBERG

Uppdragsansvarig arkitekt

AUGUST ORRLING

Arkitekt

MARKUS BERGERHEIM

Arkitekt

DANIEL EKELUND

Ingenjör

Borås zoo

Förslag på ny entrébyggnad kopplad till en gångbro över parkens attraktioner. Entrébyggnaden utformades i förslaget som en länk mellan djurparksentré, ett nytt hotell, Parkhallen, minigolfanläggning och badanläggning. Fasaderna föreslogs träklädda med stora glaspartier där friser med djurmotiv skulle utgöra solavskärmningen. Den nya bron föreslogs utförd i limträ med träplank som gångbana och belyst med färgsatt LED-belysning. Längs bron placerades plattformar för vila eller utställningar, ”fågelholkar”.

bottom of page