Bollebygdskolan-09.jpg

Bollebygdskolan

Bollebygdskolans nya tillbyggnad för F-6 stod klar i december 2016 och ersätta därmed den gamla förskolan från 1960-talet. Stor vikt har lagts vid att skapa flexibla miljöer. Lokalerna kan lätt ställas om till att möta olika verksamheter och innehåll under dagen. Från fritidsverksamhet till skola. Målet har varit att skapa en helgjuten skolmiljö som inspirerar till kreativt arbete. En miljö där pusselbitar som materialval, färgsättning, överblickbarhet, goda ljus-, ljud- och luftförhållanden samverkar.
Bollebygdskolan-15.jpg
Bollebygdskolan-16.jpg

Även utomhusmiljön har utformats för att stimulera både lek, rörelse och avkoppling, liksom en möjlighet till undervisning utomhus.

Tvåplansbyggnaden ansluter till den befintliga högstadieskolan och rymmer 460 elever. Den nya F-6-delen inrymmer sex arbetslag fördelade på tre vingar. Arbetslagen har lärosalar av olika storlekar och karaktär, med möjlighet att arbeta praktiskt och estetiskt i alla ämnen. Eleverna har inga hemklassrum. Tillhörigheten och tryggheten finns istället i arbetslaget och i den centralt belägna gradängen – byggnadens hjärta! Här ges möjlighet till storsamling men även till tematiskt lärande, såväl i gradängen som i de anslutande ateljéerna. Även utomhusmiljön har utformats för att stimulera både lek, rörelse och avkoppling, liksom en möjlighet till undervisning utomhus. ​ Liljewall har gestaltat och projekterat både huset och de invändiga miljöerna. Programarkitekt har varit Anna Törnqvist, konsult från Törnquist & Törnquist.
På Bollebygdskolan finns möjlighet att arbeta praktiskt och estetiskt i alla ämnen. Det ger barnen en varierad och anpassad lärmiljö.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Tibro kommun

LILJEWALLS UPPDRAG: Arkitektur, inredning, landskap och storkök

ÅR: byggdes 2018-2020

BRUTTOAREA: totalyta på  9 300 kvadratmeter i 2 plan med 7 hemvister. I varje hemvist finns basrum, grupprum och gemensamma ytor. I de yngre elevernas hemvister bedrivs både skol- och fritidsverksamhet. 

VERKSAMHET: F-6-skola med särskola, fullstor idrottshall, multianvändningDagtid skola, kvällar och helger kan foyer, bistro och idrottshall användas till evenemang, samlingar och idrott.

PROJEKTTEAM

Madeleine Nordenknekt

Uppdragsansvarig arkitekt

Anette Wallin

Handläggande arkitekt och

gestaltningsansvarig

Sandra Isaksson

Handläggande ingenjör

Calle Melin

Medverkande arkitekt
Isa Sverneborn

Medverkande arkitekt
Katrin Vikner Sjöblom
Medverkande arkitekt
Claes Johansson

Medverkande ingenjör

Nazgin Mohammad

Medverkande ingenjör

Mattis Dahlberg

Storkökskonsult 

Linda Nilsson

Inredningsarkitekt

Lotta Josefsson

Inredningsarkitekt

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

0765-48 70 69

mano@liljewall.se

Anette Wallin

Arkitekt

0765-48 70 61

anwa@liljewall.se