PROJEKT / UTBILDNING / BERGARTSGATAN 1, BACKA GÖTEBORG

Bergartsgatan 1n
Bergartsgatan 1n

Liljewall arkitekter - Utbildning

Bergartsgatan 1n
Bergartsgatan 1n

Liljewall arkitekter - Utbildning

Bergartsgatan 1n
Bergartsgatan 1n

Liljewall arkitekter - Utbildning

Bergartsgatan 1n
Bergartsgatan 1n

Liljewall arkitekter - Utbildning

1/5

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

GÖTEBORGS STAD

 

 

2014-2015

 

 

CA 1 200 M2

liljewall_utbildning

BERGARTSGATAN 1N

Backa, Göteborg

Bergartsgatan 1 förskola ligger längst in på en skogstomt i villaområdet Källehöjden i Aröd, Backa – ett naturskönt område nära Göteborgs centrum. Nybyggnationen om två plan består av sex avdelningar där ca 110 barn i åldrarna 1–5 år får plats.

 

Läromiljön har skapats med utgångspunkt i läroplanens mål och med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska profil. Förskolan i ljust tegel och trä har utformats med många gemensamma pedagogiska miljöer i varierande storlek och för olika behov; ateljéer, torg, scen och digitalt upplevelserum. I lokalen finns även många kompletterande ”krypin” och grupprum för enskildhet och lek. Utomhusmiljön inbjuder till rörelse, lek och nya upptäckter.

 

Genom en tydlig entré med en synlig administration välkomnas eleverna. Här kan de leka, lära och utvecklas!

UTVALDA PROJEKT