Arkitektonisk bredd

Det som utmärker Liljewall och utgör styrkan i vårt företag är att vi har en enorm kunskapsbredd. Våra 220 arkitekter och ingenjörer har vi delat in i olika specialistområden som skapar bostäder, stadsplanering, skolor, landskap, handel, kontor, industri, inre miljöer, simhallar och storkök. Med denna breda palett kan vi erbjuda ditt projekt rätt kompetens med rätt sammansatt team. Det gör oss till samhällsbyggare – på riktigt!