top of page
OMTAG_DEROME SMÅHUS_Liljewall_Final_230324.jpg

Äppelgården

Tillsammans med Derome Hus har vi ritat och utvecklat Äppelgården, ett kvarter av kedjehus beläget i kulturlandskapet i Fjärås i norra Halland. Mellan hav och sjö har ett bostadsområde med omtanke om människor och miljö vuxit fram. Husen är byggda av trä, lokalt producerat i såväl sågverk som husfabrik inom några mils avstånd.

Äppelgården i Vallbyn ligger naturskönt beläget i kulturlandskapet
strax söder om Fjärås. Det är omgivet av ett vackert åkerlandskap
med närhet till både service och rekreation - här är vardagen enkel att få ihop.

Inspirationen kommer från från en lantlig träbyggnadstradition
kombinerat med en modern tolkning av kedjehus. Resultatet är enkla
och harmoniska fasader som genom formspråk och färgsättning i
rött på ett naturligt sätt passar in i omgivningen. För det tilldelades
projektet priset Årets småhus 2023 med motiveringen:


"Årets småhus 2023 går till Derome och huset Äppelgården. Huset
är en hållbar färgklick som kännetecknas av sina kontraster: en
modern arkitektur byggd i en lantlig träbyggnadstradition med en
planlösning som både bjuder in och håller privat, inomhus såväl som
utomhus. Dessutom doppat i en härligt röd färg för att både framträda
och smälta in, samtidigt. Kreativt i såväl arkitektur som hållbara
materialval och planlösning."

ÄNGSGÅRDEN_ETAPP2_VARDAGSRUM_liljewall_201023.jpg

Äppelgården består av kedjehus i två olika storlekar. Husens storlek
varierar beroende på läget i området, och olika upplåtelseformer
i form av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter skapar
förutsättningar för fler att bo i området. De häckomgärdade
förträdgårdarna bildar en mjuk övergång mellan den privata bostaden
och det offentliga gaturummet där en gemensam gård med uteplats
bidrar till att skapa samhörighet och gemenskap. Mot trädgårdssidan
finns en ombonad terrass med pergola.

Alla husen byggs i trä med stående träpanel och färgsättning i
rött. Tillsammans med carportarnas sedumtak smälter de fint in
i omgivningen. Stora fönster ger bra ljusinsläpp och utsikt mot
trädgården. Planlösningarna genomsyras av vackra rumsproportioner,
genomtänkta rumssamband och siktlinjer. Från entrén ser man
igenom huset och ut mot trädgården. Härifrån når man även
tvättstugan och groventrén som vetter ut mot carporten. Kökets
matplats vänder sig mot gatans liv medan vardagsrummet orienterats
mot den egna uteplatsen. Andra våningen har en mer privat karaktär
med sovrum och badrum.

FJÄRÅS_ETAPP2_FRÅN_GATAN_FINAL_201020.jpg
Husen i Äppelgården klimatdeklarerades redan innan det blev ett lagkrav från Boverket och nådde ett resultat om 130 C02e/kvadratmeter BTA.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt
ÅR: 2019-2022

ORT: Fjärås

UPPDRAGSGIVARE: Derome Hus

INFLYTTNINGSÅR: 2022

BRUTTOAREA (BTA): ca 1500 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Uppdragsansvarig arkitekt

Sigrid Spåre

Handläggande arkitekt 

KONTAKT

Sigrid Spåre

0765-48 70 03

siso@liljewall.se

bottom of page