I år är det valår vilket sätter högt tryck på Almedalsveckan. Vi finns på plats under veckan för att lyfta fram och diskutera aktuella frågor inom samhällsutveckling med extra fokus på utbildningsfrågor. Du har möjlighet att komma och lyssna på de seminarier vi medverkar i, här nedan ser du vart och när det sker. Boka gärna in oss för ett separat möte eller en kaffe i solen. Hoppas vi ses!

 

Seminarier vi medverkar i:

Måndag den 2 juli

 

Hur skapas en hållbar stadsdel?
Det är lätt att prata om att en stad ska vara hållbar, men begreppet är flitigt använt och innehållet har växt. Det handlar om sociala frågor, miljö och klimat, det ska vara jämlikt, blandat och alla ska vara inkluderade. Lättare sagt än gjort. Det finns förmodligen ingen patentlösning som kan återanvändas till varje plats. Går det att skapa en plats för alla? Vilka parametrar är viktiga för att ge de bästa förutsättningarna? Hur ska ett samarbete mellan olika parter se ut? 
Dag: 2 juli, klockan 09.00–09.30

Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9
Arrangeras av Business Arena.

Hur kan social hållbarhet uppnås genom aktiv interaktion med intressenter för seniorboenden?

På vilket sätt kan slutkunden eller hyresgästen involveras tillsammans med t.ex. bostadsutvecklare och arkitekter för att skapa ett intressant boende att flytta till? Hur kan förutsättningar skapas för möten och social samvaro?

Dag: 2 juli, klockan 14:00–14:45

Plats: Strandvägen 4, "Äldreforum, Tält News55" 
Arrangeras av SeniorVärlden.com.

Hur skapar vi tusen bra skolor på tio år?

Många nya skolor ska byggas. Vilka verktyg har och får kommunerna för att göra en så bra skatteinvestering som möjligt? Hur får vi en ny skola att bli en del av samhällsbygget? Hur får vi fler modiga upphandlare som kan utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i Sverige.

Dag: 2 juli, klockan 14:30–16:30

Plats: Donnersgatan, Hansaplatsen, tält C
Arrangeras i samarbete med Opinion Bygga Skola.

http://www.byggaskola.se/opinion 

Börja i rätt ände – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande?

Många nya skolor ska byggas. Vi kan vinna mycket på att tänka strategiskt kring hur skolan kan vara en del i samhällsbygget. Vilken roll kan planprocessen spela? Vilka värden är möjliga att uppnå? Hur kan man göra för att uppnå de värdena?

Dag: 2 juli, klockan 15:00–15:20

Plats: Donnersgatan, Hansaplatsen, tält C

 

Bortom skolans buzzwords! Länge leve den modige upphandlaren!

Kravställning i samband med upphandlingar. Hur säkerställer man rätt kompetens och att kommunerna får en bra slutprodukt?

Dag: 2 juli, klockan 15.20–15.45

Plats: Donnersgatan, Hansaplatsen, tält C

Skolan – en mötesplats i staden

Låt skolan bli en central mötesplats i staden där fler medborgare engageras och bjuds in. En skola som nyttjas även när det ringer ut på ett effektivt och inspirerande sätt. Herrestaskolan, Hyllievångsskolan och Kunskapshuset är några goda exempel som Liljewall berättar om.

Dag: 2 juli, klockan 16.30–16.50

Plats: Donnersgatan, Hansaplatsen, tält C

 

Tisdag den 3 juli
 

Hur ser framtiden ut för träbyggande i Sverige?

I Sverige finns råvaran och nu för tiden även ett konkurrenskraftigt kunnande om hur man bygger i trä på ett estetiskt tilltalande och klimatneutralt sätt. Regeringen har samtidigt lanserat flera satsningar på träbyggande de senaste åren, i syfte att nå miljömål av olika slag men också som ett sätt att främja inhemsk industri och arbetskraft. Samtidigt får träbyggandet ofta kritik från starka förespråkare för andra material – en vanlig invändning är exempelvis brandsäkerheten. Hur ser det egentligen ut? Hur ser framtiden ut? 

Dag: 3 juli, klockan 9.45–10.15
Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9

Moderator: Linda Camara, arkitekt, operativ chef, Tengbom 
Arrangeras av Business Arena.

Barnens vardag – hur ser våra framtida skolor ut?

Under många år har det mest pratats bostäder när byggande har debatterats. Men mycket annat måste också till när våra städer och stadsdelar utvecklas. En viktig del är skolorna - där barnen spenderar stora delar av sin vakna tid. Hur ser framtidens goda skola och skolgård ut? Hur ser den moderna utbildningen ut - och hur ska den byggas?  

Dag: 3 juli, klockan 11.15–11.45
Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9
Arrangeras av Business Arena.

Almedalen - ämnen som berör oss

Almedalsveckan i Visby

 

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. 

Almedalsveckan började med att Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, som talade till folket i Almedalen. Från ett lastbilsflak i Almedalen. Annonsen som bjöd in till talet gick under ledorden Kom Fråga Lyss och Trivs. Året var 1968 och uppmaningen lever starkt ännu idag.

Efter 1968 har det varje år genomförts minst ett politiskt tal i Almedalen under sommaren och för att inte tala om antalet spontana och planerade möten under de första 50 åren. (källa almedalsveckan.info)

Träffa oss på plats!
Vi kommer finnas på plats i Visby under måndag och tisdag, 2 och 3, juli. Hör gärna av dig så bokar vi in ett möte eller en fika. 
Madeleine Nordenknekt
Arkitekt, Utbildning
0765-48 70 69
mano@liljewall.se
Erika Brantvall
Arkitekt, Utbildning
0765-01 71 43
erbr@liljewall.se
Veronica Sundqvist
Arkitekt, Utbildning
0739-86 07 78
vesu@liljewall.se
Joanna Henje
Arkitekt, Stadsbyggnad
0765-48 70 16
johe@liljewall.se
Karl Palmberg
Arkitekt, Stadsbyggnad, Styrelseordförande
0709-14 79 86
kapa@liljewall.se
Camilla Gyllestrand
Arkitekt, Kontor & Handel
0765-48 70 06
cagy@liljewall.se
Harald Gamrell
Kontorschef Stockholm,
Arkitekt
0708-79 57 99
haga@liljewall.se
Show More

Hur ska skolorna utformas i framtiden? Skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag och som vi tror att samhället vill sträva efter framöver. Hyllievångsskolan i Hyllie, Malmö, är ett föredömligt exempel på en hållbar skola redo att möta framtiden.

"Vi vet att skolans utformning gör skillnad för barns utvecklande och lärande. Upplevelsen av arkitektur finns med oss hela livet. Därför är den så viktig."
 
Madeleine Nordenknekt, Arkitekt, Liljewall